top of page
  • Writer's pictureMohd Ezli Mashut

Potensi Masa Hadapan AI Generatif Merentasi 2030 dan 2035
Disusun Oleh : Mohd Ezli Mashut & ChatGPT


Pendahuluan


Dalam era revolusi teknologi digital ini, kecerdasan buatan (AI) terus menjadi unsur utama dalam pembangunan teknologi. Salah satu cabang AI yang semakin berkembang pesat adalah AI generatif.


Artikel ini akan membahaskan apa yang dimaksudkan dengan AI generatif, serta potensi masa hadapan AI generatif pada tahun 2030 dan 2035.


Selain itu, kita akan menjelajahi potensi AI generatif di Malaysia dan bagaimana pekerja di Malaysia boleh berperanan dalam mengukuhkan kehadiran negara ini dalam pasaran AI generatif serantau dan global.


Berdasarkan laporan 'The Economic Impact of Generative AI: The Future of Work in Malaysia' menunjukkan 75 peratus responden yang dikaji optimis bahawa teknologi sedemikian membantu mereka dalam merumuskan idea untuk kerja masing-masing.


Malah, katanya hampir dua pertiga daripada tenaga kerja Malaysia juga berpotensi menggunakan AI generatif sehingga 20 peratus daripada aktiviti kerja tetap mereka.

Apa yang Dimaksudkan dengan AI Generatif?


AI generatif adalah bahagian AI yang berfokus pada kemampuan untuk menghasilkan data yang baru, seperti gambar, teks, atau bunyi, yang seolah-olah dicipta oleh manusia. Ini berbeza daripada AI yang konvensional yang lebih cenderung melakukan analisis data atau pengesan pola.


AI generatif berfungsi dengan mempelajari corak dan ciri-ciri daripada data yang ada, dan seterusnya menggunakan maklumat ini untuk menghasilkan data baru yang mirip dengan yang ada.Potensi AI Generatif pada 2030 dan 2035


2030:


Pada tahun 2030, kita boleh menjangkakan bahawa AI generatif akan mencapai tahap kebolehpercayaan yang lebih tinggi. Ini bermaksud, AI generatif akan mampu menghasilkan kandungan visual dan teks yang hampir sukar untuk dibezakan daripada hasil manusia. Ini akan mempunyai aplikasi yang luas dalam seni kreatif, penulisan berita, dan penghasilan konten digital.


Selain itu, di sektor perubatan, AI generatif akan digunakan untuk mencipta model tiga dimensi organ manusia yang sangat terperinci untuk membantu dalam diagnosis dan merancang prosedur pembedahan yang lebih baik.


2035:


Pada tahun 2035, AI generatif mungkin mencapai tahap di mana ia mampu mencipta seni dan kandungan yang tidak hanya sebanding dengan hasil manusia, tetapi juga mampu mencipta sesuatu yang unik dan inovatif. Ini akan membawa kepada kemunculan seniman dan penulis AI yang terkenal, serta penggunaan yang meluas dalam industri kreatif.


Selain itu, dalam industri pembangunan perisian, AI generatif mungkin akan digunakan untuk mencipta kod komputer yang lebih efisien dan berkesan, yang akan mempercepatkan proses pembangunan perisian.Potensi Masa Hadapan AI Generatif di Malaysia


Malaysia memiliki potensi yang besar dalam memanfaatkan teknologi AI generatif dalam pelbagai sektor. Beberapa aspek potensi masa hadapan AI generatif di Malaysia termasuk:


1. Pendidikan dan Latihan: Kerajaan Malaysia boleh mempromosikan pembangunan kemahiran AI generatif dalam pendidikan tinggi dan pusat latihan, memastikan bahawa pekerja tempatan mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk terlibat dalam industri ini.


2. Industri Kreatif: Malaysia boleh menggunakan AI generatif untuk mewujudkan kandungan seni dan hiburan yang inovatif, meningkatkan industri kreatif negara.


3. Penggunaan dalam Perubatan: Dalam bidang perubatan, AI generatif boleh digunakan untuk mewujudkan model anatomi yang lebih baik dan merancang terapi yang lebih canggih.


4. Pembangunan Perisian: Industri perisian Malaysia boleh menggabungkan AI generatif dalam pembangunan perisian untuk meningkatkan kecekapan dan kualiti produk.

Bagaimana Pekerja di Malaysia Boleh Menguatkan Kehadiran Malaysia dalam Pasaran AI Generatif?


Untuk mengukuhkan kehadiran Malaysia dalam pasaran AI generatif, pekerja di negara ini perlu mengambil beberapa langkah:


1. Pendidikan dan Latihan: Pekerja perlu berusaha untuk memperoleh kemahiran AI generatif melalui kursus dan latihan yang berkualiti tinggi. Ini boleh dilakukan melalui universiti atau platform latihan dalam talian.


2. Penyelidikan dan Pembangunan: Pekerja perlu terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan projek AI generatif untuk menghasilkan teknologi cemerlang.


3. Kolaborasi Industri-Akademia: Kerjasama antara industri dan institusi pendidikan tinggi adalah penting untuk memastikan pemindahan pengetahuan dan teknologi yang lebih baik.


4. Inovasi dan Keusahawanan: Pekerja perlu menggalakkan keusahawanan dalam bidang AI generatif untuk mencipta syarikat tempatan yang inovatif dalam industri ini.


5. Sokongan Kerajaan: Kerajaan Malaysia perlu memberikan sokongan dalam bentuk insentif, pelaburan, dan dasar-dasar yang kondusif untuk pertumbuhan industri AI generatif di Malaysia.


Dengan komitmen yang kukuh dan usaha berterusan, pekerja di Malaysia dapat membantu negara ini menjadi peneraju dalam pasaran AI generatif, tidak hanya di peringkat serantau tetapi juga di peringkat global.


Laporan yang dikeluarkan Malaysia Centre4IR itu juga menunjukkan teknologi AI generatif berpotensi membuka kapasiti produktif ekonomi Malaysia bernilai AS$113.4 bilion jika ia diterima pakai sepenuhnya merentas industri.


Jumlah itu bersamaan dengan satu perempat daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara pada 2022.Kesimpulan


AI generatif adalah satu perkembangan yang menarik dalam dunia kecerdasan buatan. Dengan potensi masa hadapan yang semakin berkembang pada tahun 2030 dan 2035, Malaysia boleh memainkan peranan penting dalam mengembangkan teknologi ini.


Penggunaan teknologi itu berpotensi menyumbang secara ketara ke arah mempercepatkan pencapaian objektif dan aspirasi Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12) dan Pelan Induk Perindustrian Baharu (NIMP) dengan memacu inovasi serta pertumbuhan ekonomi.


Dalam konteks RMK12, teknologi AI generatif boleh dimanfaatkan untuk mengoptimumkan peruntukan sumber dan pembangunan infrastruktur.


Dengan usaha bersama dan komitmen pekerja di Malaysia, kita boleh mengukuhkan kehadiran Malaysia dalam pasaran AI generatif dan menyumbang kepada inovasi global dalam bidang ini.

4 lihatan0 komen
IMG_20221230_173627.jpg
bottom of page